active 4 days, 2 hours ago Hongviseth

@hong

Member since January 15, 2018

Total Reads: 1,205
Total Posts: 59
 • Hongviseth posted a new activity comment 1 month ago

  ໂດຍ ຂອບໃຈ ອາຈານ ຫລານຈະເຮັດຕາມນັ້ນ

 • Hongviseth posted a new activity comment 1 month ago

  ຫລານຂໍໂທດເດີ ອາຈານ ທີ່ຫລານນານຕອບ ລອງເຮັດຂ່າວຫລາຍຈົນພາເພີນ ໂດຍຂອບໃຈອາຈານ

  • admin replied 1 month ago

   ບໍ່ເປັນຫຍັງ ມີແຕ່ເວລາຫລານ ພິມແລ້ວ ລະໃຫ້ກວດຄວາມຖືກຕ້ອງອີກຄັ້ງ ຫລັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງກົດ Publish

   ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ copy link ຂອງຂ່າວເພື່ອເອົາໄປໂພດຕໍ່ເພຈ໌ ຫນ້າຮັກ ທຸກຄັ້ງ ເດີ້

   ຖືວ່າເຮັດໄດ້ດີແລ້ວ

   • ໂດຍ ຂອບໃຈ ອາຈານ ຫລານຈະເຮັດຕາມນັ້ນ

 • Hongviseth posted a new activity comment 1 month ago

  ຫລານຂໍໂທດເດີ້ ອາຈານ ທີ່ນານຕອບ ພໍດີເພີນກັບການ ລອງເຮັດຂ່າວ ໂດຍຂອບໃຈອາຈານ

 • Hongviseth changed their profile picture 1 month ago

  • admin replied 1 month ago

   ອຈ ໂພດລົງໃສ່ facebook ໃຫ້ແລ້ວເດີ້ ສຳລັບບົດຄວາມນີ້ https://www.nahuk.com/archives/1774

   • ຫລານຂໍໂທດເດີ້ ອາຈານ ທີ່ນານຕອບ ພໍດີເພີນກັບການ ລອງເຮັດຂ່າວ ໂດຍຂອບໃຈອາຈານ

  • ຫລານຂໍໂທດເດີ ອາຈານ ທີ່ຫລານນານຕອບ ລອງເຮັດຂ່າວຫລາຍຈົນພາເພີນ ໂດຍຂອບໃຈອາຈານ

   • admin replied 1 month ago

    ບໍ່ເປັນຫຍັງ ມີແຕ່ເວລາຫລານ ພິມແລ້ວ ລະໃຫ້ກວດຄວາມຖືກຕ້ອງອີກຄັ້ງ ຫລັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງກົດ Publish

    ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ copy link ຂອງຂ່າວເພື່ອເອົາໄປໂພດຕໍ່ເພຈ໌ ຫນ້າຮັກ ທຸກຄັ້ງ ເດີ້

    ຖືວ່າເຮັດໄດ້ດີແລ້ວ

    • ໂດຍ ຂອບໃຈ ອາຈານ ຫລານຈະເຮັດຕາມນັ້ນ