Home ທຸລະກິດ

ທຸລະກິດ

    AirAsia Runway Ready Designer Search 2017 ປະກາດໂສມໜ້າຜູ້ເຂົ້າຮອບ 2 ຄົນສຸດທ້າຍ

    AirAsia Runway Ready Designer Search 2017 ປະກາດໂສມໜ້າຜູ້ເຂົ້າຮອບ 2 ຄົນສຸດທ້າຍ ຈາກການແຂ່ງຂັນຄັດເລືອກຢູ່ປະເທດລາວ !ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2017 - AirAsia Runway Ready Designer Search) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເທື່ອທີສາມ ແລະ ການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮອບຄັ້ງນີ່ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນມື້ນີ້. ຜູ້ເຂົ້າຮອບສຸດທ້າຍສອງທ່ານ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເປັນຕົວແທນຈາກປະເທດລາວ ແມ່ນ1....

    Must Read