You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

ເສດຖະກິດການຄ້າ

ເສດຖະກິດການຄ້າ

  • View Full Post

    ກະສິກອນ ທົ່ວແຂວງຄໍາມ່ວນ ກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງແລ້ວ 1.498 ເຮັກຕາ

    ຂະແໜງປູກຝັງ, ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ລາຍ​ງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:  ປັດຈຸບັນ ທົ່ວ​ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ  ​ເກັບ​ກ່ຽວ​ມ້ຽນ​ມັດ​ເຂົ້ານາ​ແຊງ​ໄດ້​ແລ້ວ  1.498,05 ເຮັກຕາເທົ່າກັບ 21,05%  ພາຍຫລັງ​ລົງມື​ມາ​ແຕ່ 15 ​ເມສາ 2018.  ຂະນະທີ່ແຜນສູ້ຊົນການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ປີ 2017-2018 ໃນທົ່ວແຂວງໃຫ້ໄດ້ 8.320 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນ ສະມັດຕະພາບ 5,60 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນ ຜົນຜະລິດ 46.610 ໂຕນ. ໃນນັ້ນໄດ້ແບ່ງເນື້ອທີ່ຜະລິດ ເປັນສິນຄ້າໃນເນື້ອທີ່... 1 min

error: Alert: Content is protected !!