7 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ ຂອງໂລກ ທີ່ທ່ານເຫັນແລ້ວ ຕ້ອງອຶ້ງ:

1 min


-1
21 shares, -1 points

ມາພົບກັນ ອີກເຊັ່ນເຄີຍ ກັບການອັບເດດ ເລື່ອງລາວໃໝ່ໆ ທີ່ ( ໜ້າຮັກ ) ນຳມາໃຫ້ທຸກທ່ານ ໄດ້ຮັບຮູ້ກັນ ອີກຄັ້ງ.

 ມື້ນີ້ພວກເຮົາ ທິມງານ ( ໜ້າຮັກ ) ຈະຂໍພາທຸກທ່ານ ໄປພົບກັບ 7 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ ຂອງໂລກ ເພື່ອນຳມາໃຫ້ ແກ່ທຸກທ່ານໄດ້ຮູ້ ກັນກ່ຽວກັບ ເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນແນວໃດນັ້ນ ໄປເບິ່ງນຳກັນເລີຍ.

  7 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ ຂອງໂລກ ທີ່ທ່ານເຫັນແລ້ວ ຕ້ອງອຶ້ງ :

 1. 1 ວິຫານ ຊິເຊນອິດຊາ ທີ່ປະເທດ ( ແມກຊິໂກ ).


    ຊິເຊນອິດຊາ ເຊິ່ງເປັນຊື່ເອີ້ນ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ເປັນພາສາມາຍາ ແປວ່າ: ຕົ້ນທາງ ແຫ່ງຄວາມສຸກສະບາຍຂອງ ປະຊາຊົນ , ເຊິ່ງສະຖານທີ່ ດັ່ງກ່າວນີ້ໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນ ໃຊ້ໄວ້ເປັນວິຫານ ຂອງຊົນເຜົ່າມາຍາ ແລະ ຖືໄດ້ວ່າ: ເປັນຈຸດສູນກາງ ຂອງລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງ ຂອງຊົນເຜົ່າມາຍາ ໃນເມື່ອກ່ອນ , ເຊິ່ງປັດຈຸບັນນີ້ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນ ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວອີກສະຖານ ທີ່ໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ສຽງ ຂອງໂລກ ແລະ ຂອງປະເທດ ( ແມກຊິໂກ ) ອີກດ້ວຍ.

 2. 2 ຮູບປັ້ນ ພະເຍຊູ ທີ່ປະເທດ ( ບາຊິວ ).


   ເປັນຮູບປັ້ນ ພະເຍຊູ ທີ່ມີຄວາມສູງເຖິງ ( 38ແມັດ ) , ເຊິ່ງຮູບປັ້ນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືໄດ້ວ່າ: ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງ ທ່ຽວອີກສະຖານທີ່ໜຶ່ງ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ ແລະ ຂອງປະເທດ ( ບາຊິວ ) ອີກດ້ວຍ.

 3. 3 ເມືອງບູຮານ ມາຊູປິກຊູ ທີ່ປະເທດ ( ເປລູ ).


    ເຊິ່ງສະຖານທີ່ ດັ່ງກ່າວນີ້ໃນເມື່ອກ່ອນ ເຄີຍເປັນບ່ອນຢູ່ ອາໄສຂອງ ຊົນເຜົ່າອີນຄາ ທີ່ໄດ້ສ້າງເມືອງແຫ່ງນີ້ຂຶ້ນ ຢູ່ເທິງພູເຂົາ ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ສະຖານ ທີ່ດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນ ໄດ້ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ອີກສະຖານທີ່ໜຶ່ງ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ ແລະ ຂອງປະເທດ ( ເປລູ ) ອີກດ້ວຍ.

 4. 4 ກຳແພງເມືອງຈີນ ທີ່ປະເທດ ( ຈີນ ).


    ເຊິ່ງກຳແພງດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ທີ່ເຂດເມືອງ ແຫ່ງໜຶ່ງຂອງພາກເໜືອ ໃນປະເທດ ( ຈີນ ) , ເຊິ່ງເມື່ອກ່ອນ ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນ ການຮຸກຮານ ຂອງຊົນເຜົ່າ ມົງໂກ້ນ ແລະ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ ເຖີງ ( 6,700 ກິໂລແມັດ ) , ເຊິ່ງປັດຈຸບັນສະຖານທີ່ ດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວອີກ ສະຖານທີ່ໜຶ່ງ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ຂອງໂລກ ແລະ ຂອງປະເທດ ( ຈີນ ) ອີກດ້ວຍ.

 5. 5 ເມືອງບູຮານ ເປຕ່າ ທີ່ປະເທດ ( ຈໍແດນ ).


   ເຊິ່ງສະຖານທີ່ ດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນເປັນເມືອງ ບູຮານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ເຂດທະເລຊາຍ ຂອງປະເທດ ( ຈໍແດນ ) , ໃນເມື່ອກ່ອນ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນເມືອງຫຼວງຂອງ ຊົນເຜົ່າ ນາບາ ເຊິ່ງເປັນຊົນເຜົ່າ ທີ່ອາໄສຢູ່ທາງພາກໃຕ້ ຂອງປະເທດ ( ຈໍແດນ )  ເຊິ່ງມີຜູ້ຄົນອາໄສ ຢູ່ທີ່ນີ້ເຖີງ 4,000ຄົນ , ມີຄວາມສູງເຖິງ 42ແມັດ ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນສະຖານ ທີ່ທ່ອງທ່ຽວອີກສະຖານ ທີ່ໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ສຽງ ຂອງໂລກ ແລະ ຂອງ ປະເທດ ( ຈໍແດນ ) ອີກດ້ວຍ.

 6. 6 ພະລາດສະວັງ ທັດມາຮ່າ ທີ່ປະເທດ ( ອີນເດຍ ).


    ເຊິ່ງເມື່ອກ່ອນ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສ ຂອງເຈົ້າຊີວິດ ອີນເດຍ ໃນເມື່ອກ່ອນ ເຊິ່ງໄດ້ຖືສ້າງ ຢ່າງງົດງາມ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືວ່າ: ເປັນສະຖານທີ່ໜຶ່ງ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ ແລະ ຂອງປະເທດ ( ອີນເດຍ ) ອີກດ້ວຍ.

 7. 7 ສະໜາມກິລາເກົ່າ ທີ່ປະເທດ ( ອິດຕ່າລີ້ ).


   ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກ ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອເຊີດຊູ ນັກຮົບໂລມັນ ແລະ ເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ ອານາຈັກ ໂລມັນ ໃນອາດີດ ເຊິ່ງເປັນສະໜາມກິລາ ທີ່ມີຄວາມສູງເຖິງ ( 48 ແມັດ ) , ຍາວເຖິງ ( 188 ແມັດ ) , ກ້ວາງເຖິງ ( 156 ແມັດ ) , ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ສະຖານທີ່ ດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ອີກສະຖານທີ່ໜຶ່ງ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ ແລະ ຂອງປະເທດ ( ອິດຕ່າລີ້ ) ອີກດ້ວຍ.

    ທັງໝົດນີ້ ກໍເປັນເລື່ອງລາວຂອງ 7 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ ຂອງໂລກ ທີ່ທາງທິມງານ ( ວາລະສານ ໜ້າຮັກ ) ນຳມາຕ້ອນ ມາຝາກ ໃຫ້ແກ່ທຸກທ່ານ ໄດ້ຮັບຮູ້ກັນ ກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆ ດັ່ງກ່າວນີ້ ຂໍຂອບໃຈ.

    ຂໍຂອບໃຈ ຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບພາບ ຈາກ:

  www . travel . mthai . com

ໂຄສະນາ


Like it? Share with your friends!

-1
21 shares, -1 points
admin

0 Comments

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ເລືອກຮູບແບບໂພດສ໌
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format