You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

ກົມພາສີ ແຈ້ງປັບຄ່າທຳນຽມໃຫ່ມ ພະຫະນະຜ່ານແດນ ເຂົ້າ-ອອກ ປະເທດລາວ

1 min


0
213 shares

ກົມພາສີ, ກະຊວງການເງິນ ອອກແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເກັບຄ່າທຳນຽມພາຫະນະຜ່ານແດນ ແລະ ພາຫະນະເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ເລກທີ 05666/ກພສ, ລົງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2018 ໂດຍອີງຕາມລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ສະບັບເລກທີ 003/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2012 ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຢ່າງລວມສູນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການເກັບຄ່າທຳນຽມພາຫະນະຜ່ານແດນ ແລະ ພາຫະນະເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ

ການຈັດເກັບຄ່າທຳນຽມພາຫະນະຜ່ານແດນ ແລະ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ອັດຕາໃໝ່ ຕາມມາດຕາ 21 ຂໍ້ V, 5.1 ແລະ 5.2 ໃນລັດລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ສະບັບເລກທີ 003/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2012 ໃຫ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 01 ຕຸລາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການເກັບຄ່າທຳນຽມປະເພດພາຫະນະ ແມ່ນໄດ້ແຍກການຈັດເກັບເປັນ 02 ປະເພດຄື: ລົດຜ່ານແດນ ແລະ ລົດເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ດ່ັງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ສຳລັບລົດຜ່ານແດນ

ລົດເກັງ,ລົດຈິບ,ລົດກະບະ 25,000 ກີບ
ລົດໂດຍສານຂະໜາດນ້ອຍ 7 ບ່ອນນັ່ງລົງມາ 50,000 ກີບ

ລົດໂດຍສານຂະໜາດກາງ 8-35 ບ່ອນນັ່ງ 80,000 ກີບ
ລົດໂດຍສານຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼາຍກວ່າ 35 ບ່ອນນັ່ງ 150,000 ກີບ

ລົດບັນທຸກ 6 ລໍ້ 50,000 ກີບ
ລົດບັນທຸກ 10-12 ລໍ້ 80,000 ກີບ
ລົດບັນທຸກ 18 ລໍ້ ຫຼື ລົດລາກ 165,000 ກີບ

ສຳລັບລົດເຂົ້າ-ອອກປະເທດ

01 ລົດເກັງ,ລົດຈິບ,ລົດກະບະ 25,000 ກີບ
ລົດໂດຍສານຂະໜາດນ້ອຍ 7 ບ່ອນນັ່ງລົງມາ 40,000 ກີບ
ລົດໂດຍສານຂະໜາດກາງ 8-35 ບ່ອນນັ່ງ 50,000 ກີບ
ລົດໂດຍສານຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼາຍກວ່າ 35 ບ່ອນນັ່ງ 80,000 ກີບ

ລົດບັນທຸກ 6 ລໍ້ 50,000 ກີບ
ລົດບັນທຸກ 10-12 ລໍ້ 80,000 ກີບ
ລົດບັນທຸກ 18 ລໍ້ ຫຼື ລົດລາກ 120,000 ກີບ

ຂໍ້ມູນ : ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ

ໂຄສະນາ


Like it? Share with your friends!

0
213 shares
admin

0 Comments

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Alert: Content is protected !!