ນໍ້າເທີນ 2 ເຂື່ອນຕົວແບບທີ່ລັດຈະສຶກສາເພື່ອພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າອື່ນໆໃນລາວ

1 min


-1
516 shares, -1 points

ຈາກກໍລະນີເຂື່ອນບາງບ່ອນທີ່ເກີດມີບັນຫາໄລຍະຜ່ານມາ ກໍລະນີຮ້າຍແຮງແມ່ນເຫດສັນເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຕ້ອງມາທົບທວນບັນດາມາດຕະການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ລວມທັງໂຈະທຸກໂຄງການໃໝ່ທີ່ພວມຈະດຳເນີນການສຶກສາ-ກໍ່ສ້າງໄປຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ ຈົນກວ່າຈະມີລະບົບທີ່ຊັດເຈນໃນຄວບຄຸມຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງທີ່ຮັບປະກັນກ່ອນ; ແນວໃດກໍ່ດີເຂື່ອນໃນລາວມີຫຼາຍ ແລະບາງແຫ່ງແມ່ນມີວິທີການກໍ່ສ້າງຢ່າງພິຖີພິຖັນຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນຫຼາຍຕອນທີ່ສາມາດນຳມາສຶກສາ ແລະຜັນຂະຫຍາຍເປັນລະບົບມາດຕະຖານໄດ້ ຕົວຢ່າງນ້ຳເທິນ2 ທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ.

ຮູບປະກອບຈາກອິນເຕີເນັດ

ດັງທີ່ທ່ານ ນາຍົກ ທອງລຸນ ສີສຸລິດໄດ້ ຕອບສຳພາດຕໍ່ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2018, ທີ່ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານໄດ້ຕີລາຄາວ່າ: ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ເປັນເຂື່ອນຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເວລານີ້ ເມື່ອ ທຽບໃສ່ໂຄງການອື່ນໆ ທີ່ສ້າງຢູ່ໃນປະເທດລາວ; ຖືເປັນໂຄງການທີ່ດີ, ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດເປັນຈຳນວນຫລາຍ ແລະ ທັງສາມາດປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໄວ້ເປັນຢ່າງດີ. ສ່ວນປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຢ່າງເຫມາະສົມ ຜ່ານການຈັດສັນ, ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາທີ່ດີຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.

 

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຍັງຖືວ່າເປັນໂຄງການ ທີ່ນໍາໃຊ້ເປັນລະບົບຊົນລະປະທານ, ສະຫນອງນໍ້າໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເພີ່ມພູນຜະລິດຜົນໄດ້ດີຫລາຍ ແລະ ທັງເປັນໂຄງການທີ່ມີການສຶກສາ, ແລະ ວາງແຜນທີ່ດີ, ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຊຸມຊົນ, ເອົາໃຈໃສ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືທີ່ດີ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ ລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນອີກວ່າ: ການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ ມີສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນ: ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງຂອງໂຄງການນີ້ ມີບໍລິມາດຫລາຍທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ; ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານຂ້ອນຂ້າງບໍ່ເຫັນດີນຳ, ບວກກັບລາວກໍ່ບໍ່ມີບົດຮຽນໃນການອອກແບບ ໂຄງການຂະຫນາດ ໃຫຍ່ແບບນີ້ ເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ; ການເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫັນມາໃຫ້ການຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີ, ການຮັບປະກັນໃຫ້ໂຄງການມີຄວາມຍືນຍົງ, ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຮ່ວມມື ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ທະນາຄານ ໂລກຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສິ່ງທ້າຍທາຍຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂຄງການນີ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ ຊຶ່ງສາມາດ ຕີລາຄາໄດ້ວ່າ: ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ເປັນຕົວແບບທີ່ດີໃນດ້ານການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າຢູ່ລາວ ກໍ່ຄື ໃນພາກພື້ນ ແລະ ອາດຈະກາຍເປັນໂຄງການຕົວແບບໜຶ່ງທີ່ດີຂອງໂລກຕໍ່ໄປ ກໍ່ວ່າໄດ້.

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຕື່ມວ່າ: ປັດຈຸບັນ ໂຄງການພັດທະນາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຢູ່ລາວມີຫລາຍໂຄງການ, ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນຫລາຍກ່ວາເກົ່າ ແມ່ນຄວນເອົາແບບຢ່າງຂອງ ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ເປັນຕົວຕັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮຽນຮູ້ຮູບແບບຂອງການພັດທະນາ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນ, ການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ ກໍ່ຄື ໃຫ້ລັດຖະບານລາວ. ປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານພວມດຳເນີນການກວດກາ ແລະ ປະເມີນສະພາບ ແລະ ຫມາກຜົນຂອງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຢູ່ໃນລາວຄືນໃໝ່. ດັ່ງນັ້ນ ລັດຖະບານ ຈຶ່ງຈະຖືເອົາໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ໂຄງການພັດທະນາອື່ນໆ ນໍາເອົາໄປຫມູນໃຊ້ເປັນຕົວແບບທີ່ດີ, ພ້ອມທັງໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການພັດທະນາ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຢູ່ລາວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາເກົ່າ.

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເມືອງນາກາຍ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເຊິ່ງສ້າງສຳເລັດໃນເດືອນທັນວາປີ 2009 ດ້ວຍມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ 1,3ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ເປັນການລົງທຶນໃນຮູບແບບ PPP (ພາກລັດ, ທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ລວມທັງໝົດ 27 ພາກສ່ວນ ) ທີ່ມີເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນ ຄື: ການລົງທຶນພັດທະນາ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ, ໃນນັ້ນຄວາມຍືນຍົງລວມມີທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 1.070 ເມກາວັດ, ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ 6.000 ກິກາວັດໂມງຕໍ່ປີ, ເລີ່ມຜະລິດ ແລະ ຂາຍກະແສໄຟຟ້າໃນວັນທີ 30 ເມສາ ປີ 2010. ຕະຫລອດໄລຍະເວລາ 25 ປີຂອງໂຄງການນີ້ ຄາດວ່າຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງປະເທດລາວເຮົາ ໄດ້ປະມານ 2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.

ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

ຂ່າວ: ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ

ທີ່ມາ ຫນັງສືພິມເສດຖະກິດການຄ້າ

ໂຄສະນາ


Like it? Share with your friends!

-1
516 shares, -1 points
admin

0 Comments

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ເລືອກຮູບແບບໂພດສ໌
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format