ບໍລິສັດ ບີຊີໄອ ຈໍາກັດ BCI CO LTD ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 3 ຕຳແຫນ່ງ

1 min


0
110 shares

ບໍລິສັດ ບີຊີໄອ ຈໍາກັດ BCI CO LTD

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດ ບີຊີໄອ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດຂອງຄົນລາວ 100% ປະຈຸບັນທາງບໍລິສັດ ໄດ້ລົງທືນດ້ານການສຶກສາໂຮງຮຽນ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ, ທາງບໍລິສັດຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການເປີດຮັບພະນັກງານຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ເຂົ້າມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາອົງກອນໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ໄປພ້ອມໆກັນ ລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ທີ່ຈະມາສະໝັກມີດັ່ງນີ້:

1. ພະນັກງານ: ແຜນການ ຈຳນວນ 01 ຕໍາແໜ່ງ
2. ພະນັກງານ: ບັນຊີ ຈໍານວນ 01 ຕໍາແໜ່ງ
3. ພະນັກງານ: ການເງິນ ຈໍານວນ 01 ຕໍາແໜ່ງ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກວຽກ:
– ເພດຍິງ-ຊາຍ ອາຍຸ 25 ປີຂື້ນໄປ
– ມີໃບປະກາດຈົບປະລີນຍາຕີຂື້ນໄປທາງດ້ານວິຊາສະເພາະໂດຍກົງ
– ຕ້ອງມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີຂື້ນໄປ
– ມີປະສົບການທາງດ້ານການວາງແຜນ, ຂື້ນແຜນ ແລະ ການຄິດໄລ່ການເງິນການບັນຊີ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
– ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດ ຫລື ພາສາອື່ນໆ ທີ່ສາມາດສື່ສານ, ຂຽນ-ອ່ານເຂົ້າໃຈໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
– ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ເປັນຢ່າງດີ ( Microsoft Office )
– ມີບຸກຄະລິກະພາບດີ ແລະ ມີມະນຸດສຳພັນດີ
– ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ສາມາດເຮັດວຽກນອກເວລາໄດ້
– ມີຄວາມອົດທົນ, ຊື່ສັດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານສູງ
ເອກະສານປະກອບມີ:

1. ໃບສະໝັກວຽກ
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຕິດຮູບ (ພາຍໃນ 3 ເດືອນ)
3. ໃບແຈ້ງໂທດ (ພາຍໃນ 3 ເດືອນ)
4. ໃບຢັ້ງຢືນກວດສຸຂະພາບ (ພາຍໃນ 3 ເດືອນ)
5. ໃບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (CV)
6. ໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ( ກ໋ອບປີ້ 1 ສະບັບ )
7. ໃບຄະແນນ ( ກ໋ອບປີ້ 1 ສະບັບ )
8. ໃບຜ່ານງານ
9. ບັດປະຈໍາໂຕ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ ( ກ໋ອບປີ້ 1 ສະບັບ )
10. ຮູບ 3X4 ຈໍານວນ 2 ໃບ

ສາມາດມາຮັບເອົາແບບຟອມສະໝັກງານໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ບີຊີໄອ ຢູ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ ໃນໂມງລັດຖະການເລີ່ມເປີດຮັບເອກະສານແຕ່ວັນທີ 01/09/2018 ປິດຮັບເອກະສານວັນທີ 01/10/2018 ,

ສົ່ງທາງອີເມວ Bcicompany@gmail.com

(ໝາຍເຫດ: ເອກະສານທີ່ມາຢື່ນທາງບໍລິສັດຈະບໍ່ຄືນໃຫ້)
ບ້ານ ສະພັງໝໍ້, ຖະໜົນ ໂພນສີນວນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ (856-21) 264646

ໂຄສະນາ


Like it? Share with your friends!

0
110 shares
admin